Boka ”... Og noen går det trill rundt for!” har undertittelen ”Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis”. Dette følger i kjent stil forfatterens gode teft for titler. Tidligere har vi lest ”Ti tanker i hue og ingen på papiret ” og klassikeren ” ”Kan de ikke bare ta seg sammen”.

Forlaget omtaler boka som viktig for å forstå tenåringers reaksjoner og handlinger som et resultat av ungdomshjernens modning og utvikling. Den ferske debatten om samspillet mellom biologi og miljø er høyst relevant for bokens tema, og Rønhovde mener at elementene virker sammen. Synspunktet om ikke å glemme hjernen og biologien oppi alt sammen, er dessverre mer nødvendig å gjenta i det pedagogiske miljøet enn andre steder i samfunnet, i tillegg til i kjønnsforskermiljøet da.

Den nye hjernekampen

Rønhovdes bok er et resultat av reaksjoner fra flere lærerkolleger som har fått nye perspektiver på skole, elever og utvikling og ivret for mer kunnskap på feltet. ”... Og noen går det trill rundt for!” er uansett ikke noe innlegg for at alt er biologi eller at det ikke er mulig å gjøre noe fornuftig eller påvirke den turbulente ungdomstida.

Tvert i mot gir forståelsen av tenåringshjernen et godt utgangspunkt for å gi ungdom et utgangspunkt for læring og emosjonell vekst, å se de positive sidene og å hente frem det beste i eleven, og ikke minst råd for å hindre utviklingen av uønsket atferd. Den vanskeligste delen av stoffet, selve hjernens fysiologi og oppbygning, kan selvsagt aldri bli fyllestgjørende. Rønhovde har støttet seg på sterke fagfolk når hun forteller om nevroner og synapser, men som lekmann gir hun oss også en viktigere trøstefull innsikt i dette tidvis vanskelige hjernelandskapet: Vi trenger ikke forstå ALT som foregår oppe i hodet, hvis vi kan begripe konsekvensene av modningen til tenåringens hjerne.

Ryddig og grei

Forfatteren har hentet en del stoff fra sine tidligere publikasjoner, og noe av det ser litt ut som "klipp og lim". Teksten er ryddig, og den med sans for tabeller, vil finne mange fine oppsett. Vi savner likevel noen av de flotte illustrasjonene som har preget tidligere utgivelser.

Hovedbudskapet fra undertegnede er likevel at Rønhovde klarer å kommunisere hjernen godt og skape en liten, men viktig åpning mot det pedagogiske miljøet. Ved å forstå hjernens utvikling forstår vi mer av tenåringen. Det har vært fokus på hormoner tidligere, den delen av debatten ligger mer til det genetiske feltet. Nå henger nok disse tingene sammen, men tidligere har hormonene og selve puberteten, altså den fysiske, ytre utviklingen og den emosjonelle hormonstyrte krigføringen, vært syndebukk for frustrasjonene i tenåra.

Som det sies i boka: Noen forskere peker på at det skjer så mye med hjernen hos tenåringen at det nærmest kunne vært aktuelt med varselskilt av typen ”Ombyggingsarbeid pågår, en del besvær må påregnes!”

...Og noen går det trill rundt for!
Lisbeth Iglum Rønhovde
ISBN: 9788205395718
Gyldendalnorskforlag, Oslo
1. utgave 2010,
244 sider
Pris kr 350

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Vollan, S T (2010): Det går ikke trill rundt for Rønhovde. INNSIKT;1:36

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE