Undertittelen henspeiler på en historie fra hennes kliniske praksis der både far og sønn hadde AD/HD. Etter at de hadde startet behandlingen med Ritalin ble livet i familien straks bedre. Tidsregningen ble før og etter ”Rita flyttede inn”. Familien hadde mye moro av dette. Forfatteren gir også en nærmere utdyping av dette med Rita. Dr. Leandro Panizzon som arbeidet for legemiddelfirmat Ciba i Sveits var den første som fremstilte metylfenidat i 1944. Han prøvde det på kona som hadde kjælenavnet Rita og ble oppmerksom på den gode effekten det hadde på hennes konsentrasjon når hun spilte tennis. Stoffet ble registrert i 1956 og er siden markedsført under navnet Ritalin.

Erenbjerg kjenner vi fra den nasjonal AD/HD-konferansen i Danmark der hun i 2005 foreleste om gruppebehandling av foreldre som både har AD/HD selv og barn med AD/HD – opplevelser fra en mødregruppe og en fedregruppe (referert i NK-info 4/2005). Så det er en meget erfaren behandler av AD/HD både når det gjelder bruk av legemidler og andre behandlingsformer - som nå har kommet med bok. Og det er viktig for kunnskapen om AD/HD at vi får tilgang til slike beretninger fra pasienter og pårørende formidlet av en erfaren kliniker. Vi kan lese om den dramatiske endringen som skjer med Oliver på syv etter at han begynte med legemiddelbehandling. Gutten som tidligere bare hadde løpt rundt og aldri hadde ro på seg til å leke. Etter at han hadde begynt behandlingen, greide han å stoppe opp og snakke med andre. Bare etter første uken hadde han lekekamerater med hjem – for første gang. Oliver hadde også ”hoppetics”. Det bekymret han ikke det minste, fordi som han sa ”Jeg ved, den betyder, at jeg er glad”.

En solskinnshistorie

Peter, 25 år, er også en solskinnshistorie. Som hadde vansker med å få til det andre klarte så lenge han kan huske. Bittert måtte han erkjenne at det ikke hjalp ”at blive væk”. Han bet tennene sammen og tvang seg gjennom skolen. Den beste dagen var siste skoledag. 21 år gammel satt han for første gang hos psykiateren og kunne fortelle om mange feilslåtte tiltak fordi fagfolk både på skolen og i helsevesenet ikke forstod hans vansker med hyperaktivitet og impulsivitet. Om opphold på en spesialskole, ”slyngelstuen”, som endte med at han flyttet hjem igjen. Peter har fått et mye lettere liv etter at han begynte med modafinil, et legemiddel som er registrert som Modiodal, og som stimulerer til økt våkenhet på dagtid. Nå jobber han fra 08:00 til 13:00 som gartnerassistent på en landbrukshøyskole, tar traktorsertifikatet, spiller bass, gitar, trommer og perkusjon, og er med i et hornorkester.

Erenbjerg forteller også om et pedagogisk knep. Når hun skal forklare barn hva AD/HD er, lager hun bare et omriss av hjernen med en liten prikk, som hun forklarer som ”skjønnhetsfeil”. Barn med AD/HD er som de skal være, bortsett fra den lille skjønnhetsfeilen. I tillegg til mange beretninger fra klinisk praksis, har boken kapitler om hva AD/HD er, medisinsk behandling, medikamenter – virkninger og bivirkninger, samt et kapittel om struktur, støtte, strategier og ikkemedisinsk behandling. Altså mange likhetstrekk med vår egen veileder i diagnostisering og behandling av AD/HD (IS-1244).

Erenbjergs bok henvender seg til et bredt publikum. Barn, unge og voksne med AD/HD, lærere, foreldre og andre pårørende, psykiatere, leger, psykologer og pedagoger. Den er lettlest og velskrevet. Men etter min mening blir det kanskje litt overdrevet når hun understreker at ”et barn med AD/HD ikke er uartig eller uoppdragen” og at en voksen med AD/HD ikke er et ”rodehoved”. Alle kan oppføre seg dårlig og være rotete. Det vi i den norske veilederen har lagt vekt på, er hvor viktig det er å møte et barn med AD/HD på en riktig måte når det har gjort seg fortjent til en reaksjon på grunn av sin oppførsel. Her bidrar atferdsprogrammene Webster-Stratton, Parent Management Training og Multisystemisk terapi med nyttige og kloke grep. Dette er noe jeg savner i boken. Så savner jeg også en fyldigere referanseliste av de fagartikler som boken støtter seg på.

Ane-Marie Erenbjerg
At leve med ADHD, da Rita flytt ede ind.
Dansk Psykologisk Forlag Danmark 2009
254 sider
Pris kr 278 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Midtlyng, E (2010): Da Rita flyttede ind. INNSIKT;1:32-33

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE