Haraldvangen, kjent for sine flotte omgivelser, hyggelige medarbeidere og godt tilrettelagte arrangementer, la grunnlaget for en svært vellykket opplevelse for ungdommene. Det å leve med Tourettes syndrom er ikke alltid så lett. Gjennom flere planleggingsmøter med både fagpersoner og brukerrepresentanter ble hovedmålet for helgen at ungdommene skulle få informasjon om hvordan de kunne leve bedre med diagnosen. I tillegg ble det lagt vekt på at den sosiale delen av å møte andre ungdom i samme situasjon er nyttig for den enkelte. Evalueringen fra ungdommene etter samlingen var utelukkende positive. De fleste kjente ingen fra før som hadde Tourettes syndrom, og alle mente at det å bli kjent med andre var det aller viktigste. I tillegg satte de fleste stor pris på mange av aktivitetene som ble tilbudt, og ikke minst var det sosiale svært populært. 

Populært kurs 

Det kunne i løpet av helgen tilbys konserter med rapperen Andyboy og ”Wolverine og Jasper”, fellesskap, pølser og pinnebrød i lavvo, aking, snøscooterkjøring og ikke minst faglig støtte og samtaler. Vi hadde 20 ledige plasser til oppholdet, og det var 16 ungdommer som meldte seg på (14 gutter og 2 jenter). Oppholdet var gratis og ble finansiert av Helsedirektoratet. Lærings- og Mestringssenteret for familier som har barn med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom (LMS-barn, Oslo universitessykehus, Ullevål) i samarbeid med Norsk Tourette Forening og Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi sto for arrangementet. Forholdene for at ungdommene kan holde kontakten og dra nytte av hverandres erfaringer ligger helt klart til rette. I etterkant av helgen har det blitt opprettet en Facebook – gruppe for deltagerne på oppholdet. Ungdommene tok også initiativ til en mailadresse-liste som ble delt ut. Det blir i tillegg arrangert nytt treff for ungdommene lørdag 6. mars i Oslo. Treffet er ment å være starten på et gruppetilbud der man treffes en gang hver annen måned for å gjøre noe gøy sammen. Organiseringen av dette gruppetilbudet er ment å skulle driftes av ungdommene selv etter hjelp fra lederassistentene som deltok på helgeoppholdet. 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Falch, M (2010): Helgesamling for ungdom med Tourettes syndrom. INNSIKT;1:28

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE