Fra 15. til 19. februar hadde NK, sammen med representanter for ADHD Norge, Norsk Tourette Forening og Foreningen for Søvnsykdommer, ansvar for et opphold på Frambu på Siggerud for mennesker over 50 år med en eller flere av våre diagnoser. NK har dessverre ennå ikke hatt tid til å gå gjennom evalueringsskjemaene som deltagerne leverte inn på slutten av uken, men det var mange som ga uttrykk for at oppholdet var svært positivt. Det ble spesielt lagt vekt på at det å treffe personer som har liknende utfordringer som en selv ga en dypere innsikt og forståelse.

Kort oppsummert kan vi si tre ting: Først og fremst var det en svært positiv gjeng som var samlet, noe som bidro sterkt til at oppholdet ble såpass vellykket. For det andre: Livet etter fylte 50 er slettes ikke så verst, selv om man har noen av de aktuelle diagnosene. Alder kan faktisk se ut til å være en plussfaktor for en del, en snakker blant annet om det å bruke positive livserfaringer og aldersendringer. For det tredje: Deltagerne bekreftet at det å få avklart diagnosen, å få tilgang på riktig behandling og adekvat hjelp så tidlig som mulig, er svært viktig. Dette sparer mange for uheldige erfaringer og gir alt i alt en bedre livskvalitet.

Debatt, bading og faglig påfyll

Programmet på dagtid var preget av opplysende foredrag og av at deltakerne delte sine opplevelser. Mandag ønsket NKs senterleder Gerd Strand velkommen og etter installering på rommene var det tid for presentasjon av de tre brukerforeningene med Per Lunde fra ADHD Norge, Susan Johansen fra NTF og Margaret Ramberg fra FfS i spissen. Tirsdag ble det satt fokus på hva som er spesielt med de tre diagnosene. Hvordan har brukerne det i sin hverdag? Undertegnede ledet forsamlingen gjennom en livlig diskusjon hvor mikrofonen ble sendt mellom deltakere for spørsmål eller kommentarer. Siden ble det tid til litt nyheter fra forskningens verden på AD/HD og TS ved Gerd Strand og Egil Midtlyng. Hva skjer ”der ute”? Mads Bågesund fra TAKO-senteret snakket om tannhelse og medisiner for narkolepsigruppa, et tema som var så populært at de to andre gruppene også ønsket å være med. Per Egil Hesla hold foredrag om narkolepsi og medisinbruk. Vi rundet det faglige av med en film for hver av gruppene, hvor vi i etterkant diskuterte hva vi hadde sett. Mange kjente seg igjen i belyste temaer. Tirsdag ettermiddag var bassenget på Frambu oppvarmet til 33 grader. Omtrent samtlige troppet opp i badetøy for å nyte det behagelige vannet, med levende lys langs kanten og avslappende musikk fra høytalerne. Det var et vakkert skue å se hodene stikke så vidt over vannflaten i små samtalegrupper. Den rolige idyllen ble riktignok brutt av en liten gruppe som begynte å spille vannpolo i den ene delen av bassenget, men det var fint å se godt voksne i lekende utfoldelse.

En smak av lokalhistorie

Onsdag startet dagen rolig med Anne Bolstad og stressmestring. Vi fikk prøve ulike teknikker som kan brukes i hverdagen, enten man sitter hjemme i sofaen eller venter på bussen. Brita Drabitzius fra ADHD Norge byttet plass med Per Lunde og etter middag ventet nye foredrag om både medisinbruk ved Ebba Wannag og om livskvalitet ved Egil Midtlyng. Om ettermiddagen var det lagt opp til en spasertur i nærområdet. Even Saugstad, bestyrer på Sandbakken markahytte, et utfartssted like i nærheten, loste oss rundt en times tid og fortalte litt om de lokale severdighetene. Vi var innom et maleri av Maria Magdalena i fjellsiden like ved avkjørselen til Frambu, ett av fire fjellmalerier i området utført av tyskeren Hellmuth Alfred Rohloff. Neste stoppested var Antons vei, oppkalt etter Anton Barlie som ryddet denne gangveien på slutten av 60-tallet. Anton selv hugget inn veinavnet i fjellet, med omvendt N, og slik står det fortsatt. Turen ble avsluttet i den store lavvoen på Frambu. Her samlet vi oss rundt bålet med varm solbærtoddy og fikk høre historier om overnaturlige hendelser og mennesker. Om Troll-Eli på Myrsetra, som fikk kyrne til å melke av seg selv når hun slo tollekniven i fjøsveggen. Hun kunne også kjerne smør uten melk, og hun kunne trollbinde folk. Vi fikk høre sagnet om de tre hodeløse munkene ved Klemetsrud kirke, som natt til 1. april hvert femtiende år stiger opp fra tjernet like i nærheten og vandrer opp til kirken og hytter med nevene før de snur og glir tilbake ned i dypet. Neste gang de ventes å komme opp er natt til 1. april 2016. Hadde det ikke vært for kveldsmaten innendørs, ville vi blitt sittende rundt bålet lenge.

Minikonsert med Kari Svendsen

Torsdag etter frokost startet Atle Larsen fra Rettighetssenteret, FFO, dagen med et innslag om nettopp rettigheter. Vi på NK legger oss på hjertet at dette var et meget populært tema og at det med fordel kunne ha vært utvidet. Marianne Oftedahl og Torill Strøm coachet oss gjennom dagliglivets utfordringer. Hvordan sette fokus på motivasjon, kommunikasjon og prioritering? Geir Øgrim fortalte om kognitive funksjoner og Knut Bronder og Anne-Kate Jynge henvendte seg til ”andre og meg”, om hvordan kommunisere med familie og venner. Vi hørte om dagliglivets aktiviteter og om hvordan noen hadde reddet ekteskapet ved å ha en ”blåkrok”. Alle deltakerne har mer eller mindre vokst opp med Kari Svendsen, en folkekjær artist kjent blant annet fra Ønskekonserten og mange underholdningsprogram på fjernsynet. Med sitt smittende gode humør og banjospill holdt hun en minikonsert for oss. Av de mange godbitene hun serverte var ”Solskinn og sang” med tekst av Alf Prøysen. Kanskje mest kjent fra barneserien Kanutten i NRK. Litt senere ”Marsjkonkurransen” med tekst av Finn Bø, som bl.a. ble fremført av Lalla Karlsen. ”Her kommer fru Gurine Huskerud, som seira i marsjen rundt Buskerud, Og alle sportens venner kjenner henner”… osv. Alle sang med: ” Og vi gikk og gikk, og gikk og gikk og gikk og gikk, og gikk og gikk!” En annen var balladen om John Henry. En amerikansk folkevise basert på legenden om den svarte jernbanearbeideren som med slegge og meisel tok opp kampen med boremaskinene. Til slutt satte Kari punktum med ”Frøken Johansen og jeg” skrevet av Thore Skogmann. Dette er en gammel traver fra Ønskekonserten med Inger Jacobsen. Temaet er hvor vanskelig det kan bli med vennskap mellom arbeidskamerater når det kommer andre inn i bildet og forstyrrer idyllen. Vi kan bare konstatere en vellykket konsert med et publikum som var svært takknemlig for alle viseperlene, som mer eller mindre er forsvunnet i dagens mediesamfunn med internett, mobil og heseblesende realityunderholdning.

Fredagen kom så altfor fort og det var tid for innsamling av evalueringsskjemaer, utdeling av kursbevis, utveksling av kontaktinformasjon og avskjed. Vi på NK vil rette en stor takk til alle som har gjort kurset mulig, både brukere, pårørende, foredragsholdere og ansatte på Frambu. Uka kunne ikke blitt til uten dere! 

 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Midtlyng, E og Skoghus, H (2010): Fint på Frambu. INNSIKT;1:29

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE