Lavt hypokretin-nivå hos personer med narkolepsi med katapleksi, (NC), fører til endret regulering av REM-søvnen med symptomer i form av økt søvntrang på dagtid, katapleksi, dårlig nattlig søvnkvalitet og ev også hallusinasjoner og søvnparalyse. I tillegg er personer med NC ofte overvektige, og flere nyere studier har vist at de ofte har økt kroppsvekt, økt kroppsmasseindeks (BMI) og økt forekomst av type 2 diabetes. Paradoksalt nok er det rapportert om redusert matinntak hos personer med NC, noe som ikke har latt seg forklare av virkningen av spesielle peptider og/eller hormoner (f.eks leptin). Nyere studier har heller ikke gitt sikre holdepunkter for at personer med NC har lavere basalstoffskifte enn friske. Francesca Poli og medabeidere i Bologna ønsket å finne ut hva som karakteriserer personer med NC med hensyn til grad av overvekt, blodtrykk, metabolisme og spiseadferd. 14 pasienter med NC ble sammenlignet med 14 pasienter med idiopatisk hypersomni (IH) uten forlenget søvntid. De to gruppene var sammenlignbare med hensyn til kjønn, alder, sykdomsvarighet og alder ved sykdomsdebut, og ingen fikk behandling med medikamenter.

Det ble tatt en rekke forskjellige metabolske prøver, derav BMI, måling av livvidde inkludert CT-undersøkelse for måling av mengde av kroppens fettvev, blodtrykk og måling av daglig kaloriinntak (3-dagers loggføring). For å utelukke døgnrytmeforstyrrelser ble det fylt ut et spørreskjema mhp. våkenhet om kvelden og morgentretthet. Det ble tatt blodprøve til HLAtyping og nivået av hypokretin-1 ble målt i ryggmargsvæsken.

Resultater

Alle pasientene med NC hadde vevstypeantigenet HLA DQB1*0601 og lavt hypokretin-1 nivå (< 110 pg/ml) i ryggmargsvæsken, mens ingen i IH-gruppen hadde lavt hypokretin-nivå, og bare en var HLA DQB1*0601 positiv. Sammenlignet med IH-gruppen hadde NC-gruppen signifikant høyere BMI, og etter korrigering for BMI hadde NC-gruppen større livvidde og metabolske forandringer i form av lavt HDL-kolesterol, økt leptin og nedsatt glukose/insulin ratio (mål for insulin resistens), og forskjellene mellom de to gruppene var statistisk signifikante. Til tross for at NC-gruppen hadde et signifikant lavere daglig kaloriinntak enn IH-gruppen, såes altså markerte forandringer av de metabolske prøvene, noe som resulterte i at mer enn halvparten av dem (9/14) fylte kriteriene for diagnosen metabolsk syndrom (ansamling av en rekke forskjellige risikofaktorer for hjerte-karsykdom).

Konklusjon

Dette er den første studien der det er påvist en sammenheng mellom narkolepsi med katapleksi (NC) og BMI-uavhengige metabolske forandringer. Dette funnet er desto mer interessant på bakgrunn av at NC-gruppen hadde et signifikant lavere matinntak enn gruppen med IH (idiopatisk hypersomni), slik at endret matinntak ikke kan forklare endringene i metabolismen. Både ut fra resultatene av den aktuelle studien og ut fra dyreforsøk på mus som mangler hypokretin, er det mistanke om at hypokretin kan ha en direkte virkning på flere metabolske prosesser. Følgelig tror man at mangel på hypokretin vil kunne lede til endringer i metabolismen, noe som kan ha uheldige helsemessige konsekvenser i form av økt risiko for hjerte-karsykdom. Forfatterne anbefaler derfor regelmessig klinisk oppfølging inkludert metabolske prøver av alle pasienter med NC og med et særlig fokus på dem med nydiagnostisert sykdom.

Referanse
Poli F et al. (2009): Body Mass Index-independent metabolic alterations in narcolepsy with cataplexy, Sleep;32(11):1491-1497. 

Sørg for å sitere korrekt fra denne artikkelen:
Wannag, E (2010): Ny studie viser metabolske forandringer ved narkolepsi. INNSIKT;1:16-17

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE