Overeem og partneren Paul Reading har redigert denne vel 300 sider lange håndboken i søvnlidelser ved nevrologiske sykdommer. Lesere av INNSIKT vil kjenne igjen flere navn fra fagfeltet, omtalt fra internasjonale konferanser og studier, blant bidragsyterne: Gert Lammers fra Universitetet i Leiden i Nederland, Claudio Bassetti fra universitetssykehuset i Zürich i Sveits og Isabelle Arnulf fra Curie universitetet i Paris er med, for å nevne noen.

Som bokens tittel bærer bud om, er dette en bok hvor søvn beskrives som en tilleggslidelse til flere nevrologiske sykdommer. Hovedfokus er med andre ord ikke på de ”rene” søvnsykdommene i seg selv. Med seg på laget har Overeem og Reading professor emeritus i nevrologi, Charles Warlow, som med sitt forord starter reisen gjennom søvnlidelsenes historie. Artiklene preges av et fagfelt i rivende utvikling, og at fagene har måttet tåle et betydelig press fra folk flest som ønsker bedre søvnkvalitet. Søvn er i vinden som aldri før, og med det kommer også forskningsmidler og medieomtale. Redaktørene av ”Sleep disorders” er innledningsvis litt oppgitt over hvor lite søvn det er i legeutdanningen, og at behandlingen ofte blir valgt ut fra erfaringsbasert medisin fremfor ”gullstandarder” anbefalt på bakgrunn av evidensbasert medisin.

Fremfor alt er dette en håndbok, en praktisk rettet oppslagsbok om behandling av søvnlidelser. Den starter med hvordan vi i dag bør innlede utredning av søvnlidelser med sikte på å stille korrekt diagnose og dermed starte riktig behandling. Dette er ikke lett all den tid søvn og livsstil, rus og allmenntilstand ofte tilhører det ubevisste livet (tiden pasienten sover eller forsøker å sove). Så ulike mennesker er, opptrer symptomene på de forskjellige søvnlidelsene noe ulikt hos hver enkelt også. Og selv om fagfolk kan utstyre seg med måleapparater, er det ofte spørreskjema, anamneseopptak og føring av søvndagbøker som er nøkkelen til å stille riktig diagnose.

Nevrologiske lidelser og søvn

Behandlingen av langt de fleste søvnlidelser består i søvnhygiene og medikamenter. I så måte er kapitlet forfattet av Melanie Means og Margaret Lineberger om ikke-medikamentelle behandlingsformer svært interessant. Narkolepsi er behandlet parallelt sammen med andre tilstander, slik at symptomene er beskrevet i den første delen over et par sider. Behandlingen av narkolepsi er videre spredt utover i boken, omtalt under flere kapitler under hovedbolk to, om behandling.

Resten av boken, del tre til syv tar for seg det spesielle ved søvn, behandling av søvnlidelser samtidig med andre nevrologiske sykdommer, slik som epilepsi, hvileløse ben (”restless legs”), Parkinsons sykdom, hodepine, slag, svulster og andre.

Til slutt er det tatt med to svært nyttige skjematiske fremstillinger, som appendix. Her ligger potensialet til at ”Sleep disorders in Neurology” kan bli et kjærkomment oppslagsverk for spesialister. Først en klassifisering og sammenligning mellom International Classification of Sleep Disorders, opp mot ICD-10systemet. Det neste skjemaet er en meget omfattende tabell over medisiner som brukes i søvnbehandling, virkestoffer, virkninger, og bivirkninger. Boken anbefales til leger og spesialister som har pasienter til behandling for ulike søvnlidelser.

Ståle Tvete VollanSebastiaan Overeem og Paul Reading
Sleep Disorders in Neurolog y – a practical approach
Wiley-Blackwell, 2010
Sider: 328
Pris kr 480

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Vollan, S T (2010): Ikke bare narkolepsi: Ny bok fra Overeem og Reading. INNSIKT 2;30-31

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE