Dornbush og Pruitt har erfart problemene med Tourettes syndrom både som fagpersoner og privatpersoner fordi de selv har barn med nevrologiske forstyrrelser. De har utgitt en bok tidligere som het ”Teaching the Tiger”, i 1995. “Tigers, Too” kom i år og er en handbok som er laget for foreldre som strever med de frustrasjoner de møter i hverdagen i forhold til sine barn med ADHD, TS og/eller OCD. Lærere og helsepersonell vil også finne råd om gode strategier som fører til at eleven/pasienten lykkes bedre i skole og fritid. Denne omfattende boka inneholder korte kapitler om beskrivelser og definisjoner i tillegg til aktuell forskning vedrørende diagnosene og de vanlige tilleggsproblemene. Boka inneholder også et vell av praktiske forslag til tiltak og strategier som vil føre til bedre skoleresultater og større evne til å organisere seg, kontrollere oppmerksomhet, styre tid, løse konflikter, mestre hjemmearbeid og ikke minst fungere bedre sosialt. Vi vil sitere dr. Martha Denkla, en verdenskjent autoritet på området, som sier at bokas eneste feil er at den er for omfattende. Hun ønsker at boka kunne komme som hefter slik at det til enhver tid kunne være mulig å ha med seg det mest aktuelle kapitlet.

Sheryl K. Pruitt har forelest på NKs konferanser to ganger, første gang i 1997.

Gerd Strand

Marilyn P. Dornbush, Sheryl K. Pruitt Tigers , Too: Executive Functions/Speed of Processing/Memory
ISBN: 981864333
Parkaire Press, Inc., 2010,
www.tigerstoo.com
472 sider paperback
Pr is USD 60
på www.parkairepress.com

 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Strand, G (2010): Tigers, Too. INNSIKT 2;29

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE