Tiger Trails er en nyttig introduksjon til det vokabularet som brukes når fagfolk snakker om Tourettes syndrom (TS) samt tilstander som kan forekomme sammen med TS, særlig OCD og AD/HD. Bush lover i forordet at ”dette er ordene du trenger for de første 90 minuttene etter at du har fått diagnosen”.

Forfatteren har undervist, ledet work-shops, paneldiskusjoner og støttegrupper. Bush har også arbeidet for både den kanadiske og den amerikanske Tourette-foreningen, og har godt grunnlag for å uttale seg.

Boka er viktig for alle som har kontakt med et menneske med TS, og som leser engelsk. Foreldre bør lese den fordi den gir et godt innblikk i hvordan tankene til en person med TS kan være. I Tiger Trails engasjerer Bush sine lesere og involverer dem i sine erfaringer med å leve med TS og de tilleggsvanskene som ofte følger med. Gjennom å dele sine erfaringer vil foreldre bli mer klar over hva TS er fra innsiden.

Enkel bok om vanskelige ord

Tiger Trails er en enkel guide til forståelige definisjoner av disse nye og av og til forvirrende ordene som omgir mennesker med TS, deres familie, lærere og arbeidsgivere. Enten du selv, et familiemedlem, en bekjent eller en venn nylig har fått diagnosen, vil du synes at dette lille heftet er en nyttig ordbok, skrevet i et forståelig språk. Boka kan lett bestilles via nettsidene til forlaget. NK har ingen planer om å oversette den, men ser gjerne at det kommer en lignende guide på norsk for våre tilstander.

Gerd Strand

Dar in M. Bush Tiger Trails - An Unconventional Introduction to Tourette's Syndrome
Parkaire Press, Inc., 2010
www.parkaire press.com
68 sider
Pris USD 15


Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Strand, G (2010): Tiger Trails - ordbok for Tourette. INNSIKT 2;28

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE