Narkolepsidagen

Klinikere, forskere og pasientorganisasjoner markerte den europeiske narkolepsidagen 18. mars 2010. Dagen ble markert med et symposium på Oslo universitetssykehus under teamet "Narkolepsi hos barn og ungdom - finnes det?" Hovedforedraget ble holdt av overlege dr. med Mona Skard Heier som også er førsteforfatter av en nylig publisert prevalensstudie om narkolepsi med katapleksi i Norge. Ut fra resultantene fra denne studien estimerte hun at det i Norge sannsynligvis til enhver tid finnes 90-150 barn og ungdommer under 15 år med diagnosen narkolepsi. De fleste er udiagnostisert.

Tidlig behandlig viktig

Betydningen av tidlig intervensjon både hva angår behandling av tilstanden, pedagogiske tiltak og brukerforeningens støttetiltak ble fremhevet av foredragsholderne, herunder også Gerd Strand (avd.leder for Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Oslo universitetssykehus), Susanna Mørch (mor til et barn med narkolepsi) og Margaret S. Ramberg (leder Foreningen for Søvnsykdommer). - Vi trenger økt bevissthet om diagnosen i primærhelsetjenesten, sa prosjektleder Michael B. Lensing, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst.

Markeringen ble avsluttet med informasjonsstand på Karl Johan i Oslo

Universitetssykehusene i Helse Sør-Øst har derfor fremmet forslag om etablering av "Senter for narkolepsi, idiopatisk hypersomni og andre sjeldne primære søvnlidelser". Dette er for tiden under vurdering i Helseog omsorgsdepartementet.

Symptomer på narkolepsi:

  • ekstrem trøtthet
  • ufrivillige søvnepisoder på dagtid
  • kortvarig tap av muskelkontroll ved brå emosjonelle forandringer (eksempel ved latter, redsel eller sinne)
  • hallusinasjoner ved innsovning/oppvåkning
  • søvnparalyse - midlertidig manglende evne til å bevege seg.


Publisert første gang på: www.oslouniversitetssykehus.no 19.03.2010 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Vollan, S T (2010): Vi trenger økt bevissthet om narkolepsi: END 2010. INNSIKT;2:23

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE