Etter mange år som PP rådgiver og siden nevropsykolog i BUPP søkte jeg for noen år siden midler til forskning. Hovedinteressen min var EEG biofeedback som behandling ved AD/HD. Jeg lærte etter hvert mye om søknadsprosedyrer og rammer for forskning og fikk klar melding om at midler kan bevilges, men du må inn i et doktorgradsarbeid. Alder ingen hindring sa de også, og jeg trodde på dem. Smigres man kan som kjent dømmekraften lett fordufte. Så nå sitter jeg med 50 prosent vanlig arbeid og 50 prosent forskning. Hva jeg finner håper jeg å kunne fortelle dere i løpet av et års tid. Med et slikt Ph.D. løp følger det også noen obligatoriske kurs. Et av dem er vitenskapsteori som jeg tok ved NTNU høsten 2009. Det avsluttes med at man skriver et vitenskapsteoretisk essay, gjerne med utgangspunkt i det fagområdet man holder på med.


Jeg valgte å skrive om ”AD/HD striden”. Til tider diskuteres jo både fenomenet, årsaker og behandling i media så busta fyker. Fagfolk står mot fagfolk og foreldre står med sine spørsmål midt i mellom. Mitt utgangspunkt var: Hvorfor blir det slike motsetninger? Står vi i ulike vitenskaplige og faglige tradisjoner? Har vi ulike kunnskapssyn? Hva er god dokumentasjon? Kjenner vi til forskning utenfor eget fagfelt? Har vi ideologiske briller på som skygger for fakta? Har vi en økonomisk eller prestisjemessig agenda?

Den videre tanken hos meg har vært at man først bør prøve å forstå hvorfor disse motsetningene oppstår. Derfra kan man kanskje peke på noen fruktbare veier videre, for debatt er helt nødvendig om man ikke skal stagnere. Sagt på en annen måte: Kan vi enes om reglene for frispark og offside kan fotballkampen bli riktig spennende.

Hva jeg skrev? Seksten lange A4 sider ble det, tilstrekkelig antall ord og et innhold som ble godkjent. Har du blitt litt interessert kan du finne essayet som pdf på www.innsikt.org ved å klikke på lenken i referansen nedenfor.

Referanse
Øgrim, G. (2010): AD/HD-striden – vitenskapsteoretiske perspektiver, upublisert artikkel til dr.gradsoppgave, www.innsikt.org

 

 

 

Sørg for at du siterer riktig fra denne artikkelen:
Øgrim, G (2010): 
AD/HD-striden - vitenskapsteoretiske perspektiver. INNSIKT;2:7 

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE