Flere bruker ADHD-legemidler, men andelen yngre brukere er uendret

Folkehelseinstituttet publiserte 7. mai en nyhet om medikamenter på sin hjemmeside i forbindelse med at årets rapport fra reseptregisteret ble gitt ut. Der sto det å lese om ADHD-legemidler: