I en stor internasjonal samarbeidsstudie har nylig forskere fra the National Institutes of Health (NIH) i USA klart å påvise polymorfisme i et gen hos personer med narkolepsi. Genet kalles TCRA-genet og koder for et reseptorprotein på overflaten av blodets T-celler, som utgjør en del av kroppens mobile immunsystem. Funnet styrker antagelsen om at auto-immunitet, det at immunforsvaret vender seg mot kroppens egne celler, spiller en viktig rolle for utviklingen av narkolepsi.

Artikkelreferanse: Hallmayer J et al. "Narcolepsy is strongly associated with the T-cell receptor alpha locus." Nature Genetics, online 3. mai 2009, www.nature.com/ng

Bilde av orexin (hypokretin): I følge Wikipedia ser vi en modell av signalstoffet omtalt som "Solution phase NMR structure of orexin B based on the PDB coordinates 1CQ0.
hypocretin (orexin) neuropeptide precursor" Fritt tilgjengelig bilde fra http://en.wikipedia.org/wiki/Orexin

 

PAPIRUTGAVEN AV INNSIKT 2/2009 HAR EN ANNEN VARIANT AV TEKSTEN, se side 27.