Det var stort oppbud av sentrale helsepersonligheter på besøk på Ullevål i januar. Allerede på NRKs lørdagsrevy 13.1. kom de første signalene om de store forventningene til AD/HD-studien. Der uttalte prosjektleder Heidi Aase fra Folkehelseinstituttet at studien er unik i verden, fordi forskerne bruker biologisk materiale og informasjon om fosterliv og tidlig spedbarnsalder hos barna som deltar i Mor og barn-undersøkelsen (MoBa). – AD/HD-studien er en påbyggingsstudie som vil kartlegge hva som kjennetegner førskolebarn for å kunne fange opp de som har AD/HD så tidlig som mulig, sa Aase, som har doktorgrad i psykologi på tema AD/HD.

Det unike med AD/HD-studien ble bekreftet av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Kari Henriksen, som klippet snoren under åpningen 16.1.: Henriksen sa i sin tale at denne påbyggingsstudien til Mor og barn-undersøkelsen gir forskere en kunnskap om årsaker, forekomst og forebygging av sykdommer som AD/HD, som ingen andre land kan frembringe nå.

Fra Ullevål stilte det flere som arbeider med AD/HD til daglig ved sykehuset. Og foruten Tove Strand og divisjonsdirektør Odd Bakken fra Kvinne-barndivisjonen, var hele staben tilknyttet studien til stede.

Rundt førti gjester hadde funnet veien til bygg 94 denne dagen, blant dem Knut Hallvard Bronder fra AD/HD Norge. Organisasjonen er en viktig pådriver for mer forskning på AD/HD. Foruten Folkehelseinstituttet og Ullevål universitetssykehus HF som støtter studien økonomisk, er også Universitetet i Oslo en viktig samarbeidspartner i prosjektet: Professor Terje Sagvolden fra Fysiologisk institutt holdt en engasjerende appell under åpningen. Universitetet vil følge nøye med på resultatene når de begynner å komme om cirka tre år. Sagvolden satte det hele i et internasjonalt perspektiv og viste til tidligere studier og mulighetene for et større globalt samarbeid om denne tilstanden som skaper så mye lidelse for de mange som ikke fikk hjelp tidligere.

I fremtiden kan personer med AD/HD øyne større håp om å få riktig hjelp i tide.

Billedtekster

Prosjektlederne Eili Sponheim og Heidi Aase, og Tove Strand til høyre.

Ansatt på AD/HD-studien, fv: teknisk prosjektkoordinator Line Glemmestad, familiekoordinator Eli Nyhus, psykologspesialist og klinisk koordinator Anne-Grethe Urnes, klinisk koordinator for legene Bothild Bendiksen, psykiater og co-prosjektleder Eili Sponheim og prosjektleder Heidi Aase.

Også direktør for Folkehelseinstituttet, Geir Stene-Larsen og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Kari Henriksen, talte under åpningen.

 

Sørg for at du siterer riktig fra denne artikkelen:
Vollan, S T (2008): Viktig AD/HD-studie startet. INNSIKT;1:18-19

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE