Denne boka bør være obligatorisk for klinikere og forskere på Tourettes syndrom (TS). Redaktørene er sentrale fagfolk på TS-feltet, og mange av de 26 bidragsyterne likeså. Det er verdt å merke seg at flere av dem deltok på det internasjonale TS-symposiet på Lillehammer i 2007, samtidig som boka kom ut.

For behandlere av TS er det mye relevant stoff som dekkes på de 13 kapitlene fordelt på kun 287 sider. Guiden har tre deler: Forståelse av TS-problematikken, behandling av symptomer og tilleggstilstander, og til slutt håndtering av problemer som oppstår i kjølvannet av TS. Dette siste kapitlet er etterspurt av pasienter og pårørende, fordi det tar opp familieproblemer, lære- og skolevansker og sosiale problemer.

Boka omhandler også medikamentell behandling på en god og dekkende måte, men tar også for seg nyere metoder som "habit reversal", samt gir andre gode råd.

Anbefales!