Klikk på  "Nyhetsbrev" øverst på siden for å få informasjon fra Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni på mail! 

 

Redaksjon:
Redaktør: Marit Skram
Øvrige redaksjonsmedlemmer: Knut H. Bronder, Janne Drage, Egil Midtlyng, Stine Knudsen, Hilde N. Andresen, Kristin A. Bakke
 

Layout/illustrasjon: Eggen Press
Trykk: Prinfo Unique.

Årgang 19 (2014). Opplag: 3 700, fire ganger i året. Innsikt har 3 680 faste abonnenter.

Innsikt sendes i tillegg ut som informasjonsmateriell, gratis på forespørsel.

 

Se Innsikts siste nummer her.


Forsiden til Innsikt nr 3-13


Skribenter:
Noen av bidragsyterne til Innsikt:

Aud M. Bredesen, Norsk Tourette Forening
Cand.psychol. Grete Bryhn, tidligere på NK
Dr.Scient Solveig N. Ervik,
Cand.psychol. Helene B. Halleland, stipendiat UiB.
Dr.med. Mona Skard Heier, spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi
Cand.paed. Bjørgulv Høigaard, pedagogisk rådgiver på NK og Bredtvet ks.
Cand.paed. Michael B. Lensing, prosjektkoordinator RFM Sør-Øst
Cand.psychol. Egil Midtlyng, psykologisk rådgiver på NK
Cand.polit. Gerd Strand, leder NK
Cand.philol. Ståle Tvete Vollan, kommunikasjonsrådgiver NK
Cand.med. Ebba Wannag, overlege NK
Cand.psychol. Geir Øgrim, nevropsykolog NK, og leder av Nevroteamet i Østfold

 

Hvert nummer av Innsikt inneholdt aktuelt fagstoff om de tre diagnosegruppene AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Forlag/ISSN:
Den elektroniske utgaven av INNSIKT har ISSN 1890-4564.
Den trykte versjonen av tidsskriftet har ISSN 1890-4556.
NKs forlagsnr. er 993868.

Søk mer informasjon:
Detaljopplysningene om NKs utgivelser finnes i Nasjonalbibliotekets base, www.nb.no/baser/sambokI ”sambok” kan du søke etter litteratur om våre tilstander med stikkord som "AD/HD", "tourette", "narkolepsi" m.m. Det samme kan du på www.bibsys.no

Rettigheter:
Det oppfordres til å kopiere og sitere fra INNSIKT med kildehenvisning. Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet utover det som er tillatt etter bestemmelsene i ”Lov om opphavsrett til åndsverk” og ”Lov om rett til fotografi”.

 

Tilbake til forsiden